Ամփոփում

Ներկայացնել նոյեմբեր ամսվա աշխատանքը՝ տեղադրելով հղումներ

 • ·       Ստեղծագործական աշխատանքներ, շարադրություններ,
 • ·         Անհատական նախագծի արդյունքները,
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%A9%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82-2/
 • ·         Նոյեմբեր ամսվա ընթացքում գրադարանում կարդացած գրքերի հաշվետվությունը,
 • https://koryun.gaboyan.am/%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%a4%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4/
 • ·         Հեռավար ուսուցման շաբաթվա նախագծերի հղումները
 • ·         ,,Պարտուսի գերին,, պատմվածքի վերլուծությունը,
 • ·         ,,Մի հին չինական զրույց,, ստեղծագործության առաջադրանքների հղումը,
 • ·         Նար-Դոսի ,,Ես և Նա,, պատմվածքի առաջադրանքների հղումները,
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%B6%D5%A1/
 • ·         ,,Աշուն ճապոնական պոեզիայում,, թեմայի առաջադրանքների հղումը,
 • ·         ,,Հացը,, պատմվածքի առաջադրանքների հղումը,
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%B0%D5%A1%D6%81%D5%A8/
 • ·         ,,Գորտը,, պատմվածքի առաջադրանքի հղումը,
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%A8/