Անանիա Շիրակացու խնդիրները

№14

1/4+1/3+1/6=9/12=3/4

1/4=54

54×4=216

№15

77/308+44/308+28/308=149/308

159/308

39 x 140 = 5460 քար

218 – 140 = 78 քար

5460 : 78 = 70 օրում

39+70=109 օրում