Անիի անկումը

Ներկայացրու Անիի թագավորության թուլացման պատճառները:

Պատճառը Գագիկ Ա-ի երկու որդիների՝ Հովհաննես-Սմբատի և Աշոտ Դ-ի միջև տեղի ունեցաց կռիվն էր տարածքի համար։

Հայաստանը գրավելու Բյուզանդիայի քաղաքականությունը:

Բյուզանդիան ամեն ձև փորձում էր գրավել Անին։

Անիի թագավորության անկման պատճառները:

Այդ կռիվների ժամանակ անիի թագավորությունը անկվեց։

Գրավոր ներկայացրու Բագրատունյաց թագավորության ընթացքում կատարված իրադարձությունների ժամանակագրությունը:

908-1021թթ-Վասպուրականի թագավորությունը

914-928թթ- Աշոտ II Երկաթի գահակալությունը

921թ-Արաբների պարտությունը Սևանի ճակտամարտում շ

922թ-Աշոտ Երկաթի ճանաչվելը Հայաստանի  շահնշահ

928–953 թթ. — Աբաս Բագրատունու գահակալությունը

948 թ. — Կաթողիկոսական աթոռի տեղափոխումը Աղթամարից Արգինայի վանք

953–977 թթ. — Աշոտ III Ողորմածի գահակալությունը

961 թ. — Անիի հռչակվելը մայրաքաղաք

961–1003 թթ.— Գրիգոր Նարեկացի

963–1065 թթ.— Կարսի (Վանանդի) թագավորությունը

977–990 թթ. — Սմբատ II Բագրատունու գահակալությունը

978–1113 թթ. — Տաշիր— Ձորագետի (Լոռիի) թագավորությունը

987 թ. — Դվինի ամիրայության ջախջախումը և միացումը Անիի Բագրատունյաց թագավորությանը

987–1170 թթ. — Սյունիքի թագավորությունը

990–1020 թթ. — Գագիկ I Բագրատունու գահակալությունը

998 թ. — Ատրպատականի ամիրայի զորքերի ջախջախումը Ծումբի ճակատամարտում

1001 թ. — Տայքի կյուրապաղատության բռնակցումը Բյուզանդիային

1001 թ. — Անիի Կաթողիկե մայր տաճարի կառուցման ավարտը