Այս ուսումնական տարվա ընթացքում, որպես անհատական նախագիծ կուսումնասիրեմ ֆրակտալներն ու ստերեոգրամաները և դրանք կներկայացնեմ ձեզ։ Նաև ես կսարքեմ իմ ստերեոգրամաները և ֆրակտալները։