Անվերջ ոչ պարբերական տասնորդական կոտորակներ:Հատվածի երկարություն:

Ա)Ռացիոնալ

Բ)Ռացիոնալ

Գ)Ռացիոնալ

Դ)ռացիոնալ

Ե)Իռացիոնալ

Զ)Իռացիոնալ

Ա)1, 2, 3, 4

Բ)6, 9, 5, 7

Գ)-1, -5, -7, -1/2

Դ)1, 5, 0, -3

Ե)2.275, 1.(18), 1.(1), 3.(3)

Զ)1.121518415, 2.51515155, 5.1849651, 1.1518484

Է)2, 4, 6, 8

Ը)1, 3, 5, 7

Թ)3, 2, 7, 11

Ժ)12, 9, 6, 35

Ի)3, 6, 9, 12

Լ)10, 20, 30, 40

5, 5.3, 5.37

3.(19)

Ա)3.1

Բ)3.19

Գ)3.191

Դ)3.1919

Ա)-2.275, -1.(18)

Բ)5, 10

Գ)1, 91

Դ)31, 37

Ե)4, 6

Զ)21, 35

Ա)3.125

3, 3.1, 3.12

Բ)2.3125

2, 2.3, 2.31

Գ)3,(61)

3, 3.6, 3.61

Դ)4.(518)

4, 4.5, 4.51