Աշխարագրություն

 1. Ինչու է առաջացել «Աշխարհագրություն» գիտությունը: Ինչ խնդիրներ ունի այն (յուրաքանչյու սովորող արտահայտում է իր կարծիքը)
  Աշխարհագրությունը ստեղծված է աշխարհի մասին գիտելիքներ տալու համար։
 2. Որ գիտությունների հետ է կապված ու ինչպես: Նշել «Աշխարհագրության» հետ կապված 5 բնական ու 5 հասարական գիտություն, նշաված օրինակները հիմնավորել:
  բնական -կենսաբանություն (ուսումնասիրվում է տարածքի կենսական համակարգը, կենդանական աշխարհը), բուսաբանություն (ուսումնասիրվում է տարածքի բուսական համակարգը, բուսական աշխարհը), էկոլոգիա (ուսումնասիրվում է տարածքի էկոլոգիական համակարգը), երկրաբանություն (ուսումնասիրում է տարածքի երկրաբանական կառուցվածը, ինչի արդյունքում է ձևավորվել տվյա տարածքը), քիմիա (ուսումնասիրվում է տարածքում առկա հանքանյութերը, արդյունաբերությունը)

  հասարակական — տնտեսագիտություն (ուսումնասիրում է տարածքի տնտեսական համակարգը), սոցիոլոգիա (ուսումնասիրվում է բնակչությունն ու նրանց սոցիալական կյանքը), պատմություն ( (ուսումնասիրվում է տարածքի պատմական աշխարահագրությունը, տարածքի պատմական ձևավորումը), լեզվաբանություն (ուսումնասիրում է տվյալ տարածքում բնակչության խոսքը, բարբառները), հոգեբանություն (ուսումնասիրում է տարածքի բնակչության հոգեբանությունը)
 3.  Կյանքի որ բնագավառում են օգտագործվում աշխարհագրական գիտելիքները:
  • Նշեք կոնկրետ մի քանի օրինակ: 

ճամփորդությունների ժամանակ, ուրիշ երկրներում