Ապրիլ ամսվա ամփոփում

 • Կարդում ենք Սահյան․ մեդիաընթերցում, վերլուծություններ
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%BD%D5%A1%D5%B0%D5%B5%D5%A1%D5%B6/
 • Կարդում ենք արևմտահայերեն․ ընթերցումներ, վերլուծություն
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%A2%D5%A1%D6%80/
 • Ստեղծագործական աշխատանքներ
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%BF%D5%A5%D5%AD%D5%B6%D5%B8%D5%AC%D5%B8%D5%A3%D5%AB%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%A8%D5%B6%D5%A9%D5%A1%D6%81%D5%A8-%D5%B6%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%B8%D5%9E%D6%82%D5%B4/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%AA%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%AF%D5%AB-%D5%B4%D5%A1%D5%BD%D5%AB%D5%B6/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%B0%D5%AB%D5%B6%D5%A8-%D6%87-%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%A8/
 • Անհատական նախագծեր՝ հղումներով
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BD-%D5%B4%D5%B8%D5%B6%D5%BF%D5%A5-%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BD-%D5%B4%D5%B8%D5%B6%D5%BF%D5%A5-%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8-2/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BD-%D5%B4%D5%B8%D5%B6%D5%BF%D5%A5-%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8-2-%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%80/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BD-%D5%B4%D5%B8%D5%B6%D5%BF%D5%A5-%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8-3/
 • Կարդում ենք Աղայան․ մեդիաընթերցում, վերլուծություններ
 • Վերլուծություններ
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%BD%D5%A1%D5%B0%D5%B5%D5%A1%D5%B6/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%BB%D6%80%D5%AB-%D5%AF%D5%A1%D5%A9%D5%AB%D5%AC%D5%A8/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%AF%D5%A1%D6%80%D5%B4%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%B8%D6%80%D5%A9-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%A4%D5%AB-%D6%83%D6%80%D5%AF%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%B6%D5%A8/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A3%D5%B8%D5%B2%D5%A1%D6%81%D5%A1%D5%AE-%D5%B0%D5%A5%D5%AE%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%BE%D5%A8/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%BD%D5%BA%D5%AB%D5%BF%D5%A1%D5%AF-%D5%BB%D6%80%D5%A1%D5%B7%D5%B8%D6%82%D5%B7%D5%A1%D5%B6%D5%A8/
 • Կարդացած գրքեր
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BD-%D5%B4%D5%B8%D5%B6%D5%BF%D5%A5-%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BD-%D5%B4%D5%B8%D5%B6%D5%BF%D5%A5-%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8-2/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BD-%D5%B4%D5%B8%D5%B6%D5%BF%D5%A5-%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8-2-%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%B8%D6%80/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%AF%D5%B8%D5%B4%D5%BD-%D5%B4%D5%B8%D5%B6%D5%BF%D5%A5-%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%BD%D5%BF%D5%B8-3/
 • Առաջարկներ
 • Այլ 
 • Գնահատե՛ք ձեր աշխատանքը։ 
 • 9