Ապրիլ ամսվա ամփոփում

Փափկամարմինների արտաքին կառուցվածքը և տարածվածությունը։

Փափկամարմինները բաժանվում են խմբերի և նրանց մարմինը փափուկ է։ Ամեն մի խումբ տարածված է տարբեր տեղերում։ Օրինա՝կ ջրերում։

Փափկամարմինների ներքին օրգանները և բազմացումը։

Փափկամարմինները, օրինա՝կ կաղամարները շնչում են խռռիկներով։

Խխունջները փոսեր են փորում և այնտեղ ձվեր են դնում։

Երկկենցաղների արտաքին կառուցվածքը և տարածվածությունը։

Երկկենցաղները շնչում են և խռռիկներով և քթով և մաշկով։ Նրանք տարածված են ջրերում և ցամաքում

Երկկենցաղների բազմացումը։

Երկկենցաղները բազմանում են ձվադրությամբ։

Երկկենցաղների ներքին օրգանները։

Երկկենցաղները շնչում են խռիկներով, քթով և մաշկով։ Նրանք ունեն զարգացած արյունային համակարգ։

Գյուղատնտեսության մեջ ինչ դեր ունեն երկկենցաղները։

Երկկենցաղները ուտում են ծառերի աճմանը խանգարող վատ միջատներին

Միջատների արտաքին կառուծվածք և տարածվածություն։

Զատիկը ունի թևեր և սև կետեր։ Նա տարածված է խոտային հատվածներում։

Միջատների բազմացումը և շնչառությունը։

Զատիկը բազմանում է ձվադրությամբ նա ձվեր է դնում տերևների ներքևում։ Նրա շնչառության համակարգը ահագին զարգացած է։

Կռճիկավոր և ոսկրավոր ձկների ընդհանուր բնութագիրը։

Կռճիկավոր ձկները հիմնականում մեծ են։ Մարմինը փակված է տարբերվող թեփուկներով։ Կռճիկային ձկների մարսողական համակարգը ընդհանուր կառուցվածքով նմանվում է մյուս ողնաշարավորների նույն համակարգին։