Առակ

Ո՞րն է տարբերությունը «դուր գալու» և «սիրելու» միջև:
-Երբ ծաղիկը քեզ դուր է գալիս, քաղում ես: Բայց եթե դու ծաղիկին սիրում ես, ամեն օր ջրում ես:

Աղբյուր