Արդյունաբերական հասարակության 2 շրջափուլերը

1.Նկարագրեք արդյունաբերական  հասարակության շրջափուլերը, համեմատիր դրանք:

ա.Առաջին շրջափուլ -XVII դարից մինչև XIX դարի կեսը

Այդ դարերի ժամանակ զարգանում էր հիմնականում արդյունաբերությունը, ձեռքի աշխատանքը քիչ սարքելու համար դուրս եկան մեքենաներ և հաստոցներ։ Զարգանում էր շուկան։

բ.Երկրորդ -քաղաքական գործընթացները

2.Տալ «ժողովուրդ»,«ազգ» հասկացությունների սահմանումը

Երկու բառերը իրար հոմանիշ են, բայց մի քիչ տարբերվում են։

3.Սահմանել ինչ է նշանակում ,,հեղաշրջում՛՛, ևս տաս նոր բառերի հասկացությունների բացատրություն, սահմանում:

Հեղաշրջում նշանակում է պետության իշխանության փոփոխությունները կամ հեղափոխություն։

Մանուֆակտուրա — խոշոր մեքենական արդյունաբերությանը նախորդած կապիտալիստական արտադրության ձև

4.Արդյունաբերության , գյուղատնտեսության մեջ նշիր հինգ փոփոխություն, դրանց դրական, բացասական կողմերը:

Արդյունաբերական ձեռնարկները իսկզբանե աշխատում էին ուժի, շոգի և տաքության օգնությամբ, բայց հետո ամբողջը դարձավ էլեկտրական։

5.Արդյունաբերական զարգացման հետևանքով ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան հասարակական կյանքում:

Արտահանման կարողությունների ցածր մակարդակ, Տեխնոլոգիական վերազինման անհրաժեշտություն, Մրցակցության անհավասար պայմանների առկայություն

6.Ինչը նպաստեց քաղաքների աճին և զարգացմանը:Արդյունաբերական զարգացման հետևանքով ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան մարդկանց կենսապայմաններում:

7.Ապացուցեք կամ հերքեք այն տեսակետը, որ արդյունաբերական հասարակության առաջին շրջափուլում մտավորականության դերը բարձրացավ:

Ես կապացուցեմ, որ առաջին շրջափուլում մտավորականության դերը բարձր էր, որովհետև մեքենաներ և հաստոցներ շինելու համար պետք է մտածողության լավ մակարդակ։ Այսինքն մտավորականության դերը բարձրացավ, որ մարդիկ ստեղծեն հաստոցներ։