Արևելյան Հայաստանը 19-րդ դարի սկզբին

  • Նկարագրել Արևելյան Հայաստանի 19-րդ դարի սկզբին վարչաքաղաքական կացությունը  

Սկզբում գրեթե ամբողջ Հայաստանը գտնվում էր Պարսկաստանում, բայց հայերի և ռուսների օգնությամբ նրանք գրավեցին այդ տարածքները։

1804-1813թթ. ռուս-պարսկական պատերազմի նախադրյալները, ընթացքը , ավարտը, արդյունքները

Ռուսաստանը ուզում էր գրավել Պարսկաստանի կողմից գրաված Հայաստանի տարածքները: Ռուսաստանը աստիճանաբար հայերի օգնությամբ գրավում է տարածքները: Ռուսաստանը գրավեց ամբողջ տարածքները և հայերը սկսեցին ապրել արևելյան հայաստանում

Գյուլիստանի պայմանագիրը

Գյուլիստանի հաշտության պայմանագրով Պարսկաստանը Ռուսաստանին հանձնեց Գանձակը, Արցախը, Շիրախը, Զանգեզուրը, Լոռին, Շամշադինը, Արևելյան Անդրկովկասը, Արևելյան Վրաստանը: