Բազմանկյան մակերեսը

Ա)

8.5*3.2=27.2 սմ

Բ)

S=2/3*1.2=2/3*1 2/10=2/3*12/10=4/5

Գ)

684/32=21.375 սմ

Դ)

4.5 դմ=45 սմ

1215/45=27սմ

4+4+3+3=14

28/14=2 սմ

4*2=8 սմ

3*2=6 սմ

8*6=48 սմ2

96/12=8 սմ

12*2+8*2=40 սմ

32/4=8 սմ

8*8=64 սմ2

64/45=1 19/45 սմ

<A=90, <ABM=60, <AMB=30=>AB=MB/2=10

SABCD=10*10=100 սմ2

<AMD=90 => <DMC=45, <AMB=45 => rDMC(հավասարասրուն է) => ուղղանկյուն ABCD կից անկյունները հարաբերված են 1:2

(1+2)*2=6

42/6=7

DC=AB=7

BC=AD=7*2=14

7*14=98 սմ2

600/30=20 սմ

550/5=110 սմ

110*20=2200 սմ2

300/15=20սմ

270/15=18սմ

18*20=360 սմ2

(20+10)*2=60

60/4=15մ

15*15=225 մ2

10*20=200 մ2

225-200=25 մ2

Մեծ է քառակուսի հողակտորը 25 մ2-ով