Բազմանկյուն, ուռուցիկ բազմանկյուն, քառանկյուն

X = 1-ին անկյունը

X – 10 = 2-րդ անկյունը

X – 20 = 3-րդ անկյունը

X – 30 = 4-րդ անկյունը

4x + 60 = 360

360-60=300

300/4=75(1)

75+10=85(2)

75+20=95(3)

75+30=105(4)

(4-2)*180=360

1+2+4+5=12

360/12=30

1=30

2=30*2=60

4=30*4=120

5=30*5=150

(5-2)*180=540

2+3+4+5+6=20

540/20=27

2*27=54

3*27=81

4*27=108

5*27=135

6*27=162

N=360/(180-90)

N=4

N=360/(180-60)

N=3

N=360/(180-120)

N=6

N=360/(180-108)

N=5

1սմ = 10մմ

X = 1-ին անկյունը

X — 3մմ = 2-ին անկյունը

X — 4մմ = 3-ին անկյունը

X — 5մմ = 4-ին անկյունը

4x + 1սմ 2մմ = 8սմ

8 – 1.2 = 6.8սմ

6.8 / 4 = 1.7 սմ (1)

1.7 + 3 = 2 սմ (2)

1.7 + 4 = 2.1 սմ (3)

1.7 + 5 = 2.2 սմ (4)

<D = 135

<A+<B+<C=360-135=225

<A=<B=<C = 225/3 = 75

եռ. EBA = եռ. CBD

եռ. EBD = եռ. EBD