Բազմանկյուն, ուռուցիկ բազմանկյուն, քառանկյուն

3 եռանկյուն

4 եռանկյուն

(5-2)*180=540

(6-2)*180=720

(10-2)*180=1440

(4-2)*180=360

(5-2)*180=540

540:5=108


(x-2)*180=540

180x-360=540

180x=540+360

180x=900

900:180=x

X=5

(4-2)*180=360

360-40=320

320/4=80(1, 2, 3 անկյունները)

80+40=120(4 անկյունը)