Բազմություններ

X=1

X=2

X=-1

A={1,2,3,4,5}

B={1,2,6,7,8,9,10,11,12}

AuB={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}

AnB={1,2}

Պատ.՝9

24-18=6(Միայն շախմատ)

15-6=9(ընդհանուր)

24-15=9(Լող)

31-21=10(միայն գերմաներեն)

31-18=13(միայն անգլերեն)

31-10-13=8(ընդհանուր)