Բայի եղանակներ

Ընդգծեք հարկադրական եղանակի հինգ բայ։

Ա․ պիտի ցրեմ, պետք է ապրենք, խոսի՛ր, չպիտի համոզի, վերցրե՛ք, պիտի հաշվեր, մի՛ կռվիր, պիտի մնայի, մի՛ այրեք։

Բ․ կհիանամ, պիտի լողանա, կնեղանա, չպետք է մանրանար, պիտի զարմանայինք, չէինք թարմանա, չպիտի վերանային, չի խորանա, պիտի ծանրանային, չեմ խոսի։

2.       Ընդգծե՛ք անկատար ներկա երեք ժամանակաձև։

Ա․ բախել եմ, չես բախում, չեն բախի, բախում ենք, բախելու է, չի բախում։

Բ․ կաղամ, չի աղացել, չես աղում, կաղում է, աղացել են, կաղում եք։

3.       Ընդգծե՛ք անկատար անցյալ երեք ժամանակաձև

Ա․ չթխեիք, թխում էր, կթխենք, չէինք թխում, թխում էի, չեմ թխում, թխել եմ։

Բ․ գնում էին, գնել են, չէինք գնում, կգնան, կգնենք, գնում էր։

4.       Փակագծում տրված տարբերակներից ընդգծե՛ք ճիշտը։

Զինվորը /թռավ, թռչեց/ ջրով լի խրամատի վրայով ։

Ոչ ոք երբևէ չի /փախել , փախչել /իր ճակատագրից։