Բնական ռեսուրս

  1. Ի՞նչ տարբերություն կա բնական ռեսուրսների և բնական պայմանների միջև:

Բնական ռեսուրսները օգտագործում են տնտեսության մեջ, իսկ բնական պայմանը ոչ։

Կարո՞ղ է բնական պայմանը ժամանակի ընթացքում դառնալ բնական ռեսուրս, բերել օրինականեր:

Այո կարող է

Նշե՜ք սպառվող չվերականգնվող ռեսուրս և սպառվող վերականգնվող ռեսուրս:

անտառ, պղինձ, ոսկի

հող, ջուր, քամի