Գերմանիա

  1. Նշել Գերմանիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:
  1. Նշել Գերմանիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները:
  2. Ի՞նչ դեր ունի Գերմանիան ժամանակակից աշխարհում:
  3. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Գերմանիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները: