Գծային ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

Ա)Չի պատկանում

Բ)Պատկանում է

Գ)Չի պատկանում

Դ)Չի պատկանում

Ե)Պատկանում է

x01
y49

I, II, III

x01
y4-1

I, II, IV

x01
y-3-8

I, III, IV

x01
y-32

I, III, IV

x01
y2060
X01
Y5030