Գյուղատնտեսություն

  1. Որո՞նք են գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալները:
  1. Ի՞նչով է գյուղատնտեսությունը տարբերվում տնտեսության այլ ճյուղերից:

Գյուղատնտեսությունը տարածված է ամբողջ աշխարհով։

  1. Ի՞նչ կապ ունի գյուղատնտեսությունը արդյունաբերության այլ ճյուղերի հետ, բերել օրինակներ: 

Գյուղատնտեսության շնորհիվ ստանում են մթերքներ, որոնք արդյունաբերության շնորհիվ հասնում են մարդուն, կամ սպառողին:

  1. Ի՞նչով են իրարից տարբերվում գյուղատնտեսության զարգացման ինտենսիվ և էքստենսիվ ուղղությունները, բերել օրինակներ: 

Էքստենսիվ գյուղատնտեսությունը աշխատում է հողագործության արտադրանքի ծավալն աճեցնելու ցանքատարածքների ավելացման վրա, իսկ ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը մշակվող հողի բերքատվության։