Գրաբար առաջադրանքներ

Եթէ ունիցիք հաւատս քան զհատն մանանխոյ, ասասջիք լերինս այսմիկ` փոխեաց աստի անդր, եւ փոխեսցի. եւ ոչ ինչ անհնարին լինիցի ձեզ։

                                                                                                                    (Մատթէոս    ԺԷ, 19)

ունիցիք                                — ունենաք, կունենաք, պիտի ունենաք

քան  զհատն մանանխոյ   — մանանեխի հատիկի չափ

ասասջիք                             —  ասեք, կասեք, պիտի ասեք, ասելու եք

լերինս այսմիկ                    —  այս լեռանը

 փոխեաց                             — փոխվիր, տեղափոխվիր

աստի                                   — այստեղից

անդր                                    — այնտեղ

փոխեսցի                             —  տեղափոխվի, կտեղափոխվի, պիտի   տեղափոխվի,

  տեղափոխվելու է

լինիցի                                  —  լինի, կլինի, պիտի լինի      

ՀԱՐՑ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու:

Եթե ունենաք մանանեխի հատիկի չափ հավատ, կասեք այս լեռանը տեղափոխվիր այստեղից այնտեղ և կտեղափոխվի։ Եվ ոչինչ անհնարին չի լինի ձեզ համար։

Հայտնի ո՞ր ասույթի հետ կհամեմատես։

Ամենայն որ բարձրացուցանէ զանձն, խոնարհեսցի.  եւ որ խոնարհեցուցանէ զանձն, բարձրասցի։  

                                                                                                                         (Ղուկաս   ԺԴ,  11)

ամենայն                            — յուրաքանչյուրը, ամեն մեկը, նա ով

բարձրացուցանէ         — բարձրացնում է

 խոնարհեսցի               — խոնարհվի, կխոնարհվի,  պիտի խոնարհվի, խոնարհվելու է

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Տրված բառերն աշխարհաբա՛ր դարձրու.

զանձն, խոնարհեցուցանէ, բարձրացուցանէ:

Անձ, խոնարվում է, բարձրացնում է

Նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։

Նա, ով բարձրացնում է իրեն, կխոնարհվի։ Եվ ով խոնարհեցնում է իրեն, կբարձրանա։

Մեկ նախադասությամբ հետևությո՛ւն արա։

Ասածվածքը ուզում էր ասել, որ ով գլուխ է գովում վերջում կխոնարհվի, իսկ ով խոնարհվում է կբարձրացվի։