Գրականություն

  • Միտքդ մարզէ ազնիւ գիտութիւններով եւ մաքուր գեղարուեստով: 
    Ոսումնասիրի ազնիվ գիտություններով և գեղարվեստով։
  • Կարդա՛ բնութեան գիրքը, որ կարելի չէ ո՛չ մէկ բանով գրել, ո՛չ մէկ ձայնով արձանագրել, ո՛չ մէկ գոյնով նկարել եւ ո՛չ մէկ գործքով դրոշմել…:
    Կարդա բնության գիրքը, որի մասին եթե գրեն նրա իրականը չեն կարող բացատրել։