Գրականություն

Անհասկանալի բառերը բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ: 
Ինչպիսի՞ ստեղծագործություն է՝ պատմվածք, հեքիաթ, առակ, այլ:
Հնարավո՞ր էր կանխել սփռվող չարիքը:

իմ կարծիքով ոչ։
Գրի՛ր քո կարծիքը կայսեր որոշման վերաբերյալ:

Թագավորը լավ գործ սկսեց բայց դա դարձավ վատ։
Ինչպե՞ս անել, որ լավ գործը վատի չվերածվի:

Պետք է միշտ հետևել իրականացնողներին։