Դեկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն

 • Ընթերցած գրքեր

Դեկտեմբեր ամսվա մեջ ես գրադարանում կարդացել եմ «Հարրի Փոթերը» և «Երեք հաստլիկները» գրքերը։ Դրանք ինձ շատ դուր եկան։ Երեք հաստլիկները գիրքը, ոնց հասկացա կաղարդանքի մասին էր, իսկ Հարրի Փոթերը շատ հետաքրքիր հատվածներ էին։ Կրակի գավաթում հայտնվել էր

 • Վերլուծություններ
  https://koryun.gaboyan.am/%D5%A2%D5%A1%D5%B6-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D5%B4-%D5%A1%D5%BD%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82/
 • Ստեղծագործական աշխատանքներ
 • Նախագծային աշխատանքներ
  https://koryun.gaboyan.am/%D5%A1%D5%B6%D5%B0%D5%A1%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D5%AE%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%A1%D5%B5%D5%AB-%D5%A9%D5%A1%D6%80%D5%A3%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82-2/
 • Այլ աշխատանքներ
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A2%D5%A1%D5%B5%D5%A5%D6%80/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D5%A3%D5%A1/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%B8%D6%81-%D5%AC%D5%A5%D5%A6%D5%B8%D6%82-14/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A1%D5%B6%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%82%D5%B6/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D6%80%D5%B5%D5%A1-%D5%BD%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%AE%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A1%D5%B4%D5%A2%D5%B8%D5%B2%D5%BB-%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%BC%D5%A8-%D5%B4%D5%A5%D5%AF-%D6%85%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%B4/
 • https://koryun.gaboyan.am/%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%BF%D5%A8/
 • Առաջարկներ
 • Ես առաջարկում եմ գրադարանի տեղը դասարանում անհատական նախագծերը անենք։
 • Գնահատեք ձեր կատարած աշխատանքը՝ հիմնավորելով : 
 • Ես ինձ գնահատում եմ 9։ Ես տնային և դասարանական առաջադրանքները միշտ անում եմ և դասարանում ակտիվ եմ։