Դեֆորմացիա

02/02/2022

1.Որ երևույթն է կոչվում դեֆորմացիա:    

Դեֆորմացիա կոչվում է այն երևույթը, որ ինչ որ առարկա իր ֆորման փոխում է։

2.Բերել դեֆորմացիայի օրինակներ:

մոմի այրվել

3.Որ դեֆորմացիան է կոչվում առաձգական, որը՝ պլաստիկ: Բերել օրինակներ:

Եթե մարմնի դեֆորմանալուց հետո մարմինը իր ֆորման հետ է բերում դա կոչվում է առաձգական։

4.Որ ուժն են անվանում առաձգականության ուժ և ինչպես է այն ուղղված:

Առանձգականության ուժ կոչվում է այն ուժը, որը մոդուլով հավասար է այն ուժին, որով ազդում է նրա վրա և ուղղված է այդ ուժին հակառակ: Իսկ նրա ուղղությունը միշտ հակառակ է ուղղված մարմնի դեֆորմացիայի ուղղությամբ: