Եռանկյան միջնագծերը, կիսորդները և բարձրությունները

BC=45:3=15

AB=(40-15):2=12.5

P=AB+AC+BC=32

PABM=AB+BC:2+AM=24

32:2=16

24=AM+16

AM=8

CD=BD, <1=<2, AD=AD, CD=CD=>եռ. ACD=եռ.ABD=>AC=AB

AB=BC, <1=1300

<1+<2=1800

180-130=500

CA=C1A1, MA=M1A1, <1=<2=>եռ.CMA=եռ.C1M1A1=>CM=C1M1