Եռանկյան 4 կետերը

EF միջնուղղահայաց է AB և AF=FB => ABE հավասարասրուն է => AE=BE

AE+EC+AC=27սմ

BE+EC+AC=27սմ

BE+EC=BC=AB=18սմ

AC=27-18=9սմ

Դիտարկենք ∆ABM և ∆ACM

Եթե AM լինի ուղղահայանց => ABM = ACM => AB=AC, բայց դա հակասում է խնդրի պայմանին => AM ուղղահայաց չէ

Քանի որ հավասարասրուն ∆ մեջ հիմքի դիմացի անկյան կիսորդը նաև բարձրություն է => ABC հավասարասրուն է => բարձրությունը անցնում է E կետով

E կետով AB-ին կարելի է տանել 1 ուղղահայաց => CD ուղղիղն անցնում է AB ուղղով