Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները

Ա)AO=OB, <1=<2, <3=<4(հակադիր անկյուններ) =>եռ.CBO=եռ.DAO(II հայտ.) =>BC=AD

Բ)AD=15սմ

BC=15սմ

CO=26:2=13սմ

AD=AD, <3=<4, <1=<2(կիսորդ)=>եռ.ABD=եռ.ADC(II հայտ.) =>BD=CD

<1=<2, <3=<4, AC=AC=>եռ.ABC=եռ.ADC(II հայտ.)

<C=<B, CO=OB, <COT=<POB(հակադիր անկյուններ)=>եռ.COT=եռ.POB=>OT=OP, <P=<T