Երկաթ

Ֆիզիկական հատկություններ
Ագրեգատային վիճակ ՝  պինդ

Գույնը՝ արծաթագույն
Հոտ՝ յուրահատուկ
Համ՝ չունի
Խտություն՝ 7,87 գ/սմ3
Հալման ջերմաստիճան՝ 1539 °C
Ջերմահաղորդականություն՝ ունի
Էլեկտրահաղորդականություն՝ ունի
Լուծելիությունը ջրում՝ չունի
Լուծելիությունը այլ լուծիչներում՝ ունի