Երկրաչափություն դասարանական

P∉a
Q∉a
R∉a
A∈a
B∈a

3

3