Երկրաչափություն կրկնություն

1.

x+x+36=180

2x=180-36

2x=144

x=144/2=72

72+36=108

Պատ. Բ

2.

<C=90, <DCB=37, CD||AB => <ABC=37(խաչադիր անկյուն) => <A=180-37-90=53

Պատ.Գ

3.

<ZAO=<KAO, AO=AO, <AKO=90, <AZO=90 => AOK = <AOZ => եռ.AKO = եռ.AOZ(2 հայտ) => ZO = 9սմ

Պատ. 9սմ

4.

Պատ. 12սմ

5.

3x+8=50

3x=50-8

3x=42

x=42/3=14

14+8=22

Պատ. 14, 22

6.

<CFE=180-72=108

<FCE=180-108-32=40

<C=2*40=80

<D=180-32-80=68

<D=68