Երկրաչափություն

Ա)
AOX=180-140=40
BOX=180-120=60
AOB=140-120=20
COB=120-100=20
DOX=180-50=130

բ)AOB, COB

Գ)
AOB=COB
AOX-COA

AOE=440
EOB=770
AOB=440+770=1210

AOE=12037′
EOB=108025′
AOB=12037’+108025’=12102′

AOB=780

AOC>BOC
78-18=60
AOC=60:2=30
BOC=30+18=48