Երկրաչափություն


4BOC=1080
108:4=270
27×3=810

VOY+YOU=800
ZOX=2VOY+2YOU=80+80=1600