Երկրաչափություն


OB<OA
OC>OA
OB<OC

ա)AC միջ.՝ B
AE միջ.՝ C
CE միջ.՝ D

բ) CE հատվածի միջնակետը D-ն է

գ)AE, BD հատվածների միջնակետը C-ն է

ED>AC

AOC կիս. OB
BOF կիս. OD
AOE կիս. OC


BOD, AOE

AB<DB

AOB>AOC