Զուգահեռագիծ

<CAB=180-70-60=50

AC=AC, <ACD=50, CD=BA, <CAB=50 => եռ.BAC = եռ.CAD(1-ին հայտանիշ) => BC = AD

BC=15+9=24

AD=24

<KAD=<AKB(խաչադիր)=>AB=BK=15

AB=15

CD=15

AD=24

BC=24

<DOC = <ADO(խաչադիր անկյուններ) => եռ.OCD(հավասարասրուն)

OC=DC=14

DC=14

AB=14

BC, AD=21

21*2+14*2=70սմ