Զուգահեռ ուղիղներ

AO=OB, <DAO=<CBO(խաչադիր), <COB=<DOA(հակադիր անկյուններ)=>եռ.ADO=եռ.CBO(II հայտ.)=>CO=DO

180-50=130

130:2=65

<2=65+50=115

<1=65

<4+<3=180

<3=180-45=135(կից անկյուններ)

<2=<4

<2=45(համապատասխան անկյուններ)

<3=<1

<1=135(խաչադիր անկյուններ)

<1=920(Համապատասխան անկյունների)

Զուգահեռ-ոչ

հատվող-այո