Էլեկտրոնների վիճակն ատոմում

16/05/2022
  1. Գտե’ք այն քիմիական տարրի էլեկտրոնային բանաձևը, որի դիրքը պարբերական համակարգում սխալ է որոշված

ա)1s22s1 երկերորդ պարբերության I-ին խումբ ,գլխավոր ենթախումբ, բ) 1s22s22p3 երկրորդ պարբերություն, III խումբ, գլխավոր ենթախումբ, գ)1s22s2 2p4 երկրորդ պարբերություն , VI խումբ, գլխավոր ենթախումբ, դ) 1s22s22p6 երկրորդ պարբերություն VIII խումբ,գլխավոր ենթախումբ

2.Ի՞նչ է էլեկտրոնային ամպը:

Միջուկի կողքում պտտվող էլեկտրոնի մոդելը կոչվում է էլեկտրոնային ամպը։

3. ի՞նչ է կոչվում էլեկտրոնային օրբիտալը:

Էլեկտրոնային օրբիտալ է կոչվում ատոմի միջուկի շուրջը գտնվող մի բան, որում տվյալ էլեկտրոնի լինելու հավանականությունն առավել մեծ է։