Թվաբանական գործողություններ հանրահաշվական կոտորակների հետ

Ա)x/3 + y/3 = x+y/3

Բ)a/7 — b/7 = a-b/7

Գ)2x/5 — 3y/5 = 2x-3y/5

Դ)5m/4 + 3n/4 = 5m+3n/4

Ա)x-1/2 + 1/2 = x-1+1/2=x/2

Բ)2a/3 – 1-a/3 = 2a-1+a/3 = 3a-1/3

Գ)a+b/5 + a/5 = a+b+a/5 = 2a+b/5

Դ)y/7 – x-y/7 = y-x+y/7 = (-x+2y)/7

Ա)1/a+2/a=3/a

Բ)a/x + 3/x = a+3/x

Գ)a/b-2a/b=(-a)/b

Դ)x+1/x – x+3/x = x+1-x+3/x = -2/x

Ա)x+1/x — 1+2x/1-x = x+1/x-1 — 2x/-1+x = x+1-2x/x-1 = 1-x/x-1

Բ)1/x-y – 1/y-x = -(1/x-y) – 1/y-x = -1/-x+y – 1/x-y = -2/x-y 

Գ)2a/a-b — 3a/b-a = -(2a/a-b) – 3a/b-a = (-5a)/b-a

Դ)4m-1/n-m – m-4/m-n = -(4m-1/n-m) — m-4/m-n = -4m+1/-n+m – m-4/m-n = (-4m)+1-m+4/m-n = -5m+5/m-n

Ե)2p+q/p-2q – p+3q/2q-p = -(2p+q/p-2q) — p+3q/2q-p = -2p-q-p+3q/2q-p = 2q-3p/2q-p             

Ա)2/3=A/3

A=2

Բ)7/10=28/A

7*4/10*4 = 28/A

28/40=28/A

A=40

Գ)3/8 = -(A/32)

3*(-4)/8*(-4) = -(A/32)

-(12/32) = -(A/32)

A=12