Ինքնաստուգում

08/11/2022

1.Ինչ է ուսումնասիրում դինամիկան:

Դինամիկա մեխանիկայի բաժին, ուսումնասիրում է մեխանիկական համակարգի շարժման կախումը նրա վրա ազդող ուժերից կախված։

2.Ինչ է նշանակում դինամիկա բառը:

Դինամիկան հուներեն նշանակում է ուժ

3. Նկարեք թելից կախված գնդիկ և պատկերեք գնդիկի վրա ազդող ուժերը: 

Ինչպիսին է այդ ուժերի հարաբերակցությունը, եթե գնդիկը դադարի վիճակում է:

Fթ+Fծ=0

4.Երբ է շարժվող մարմինը փոխում իր արագությունը:

Երբ նրա վրա ազդում են ուրիշ ուժեր։

5. Նյուտոնի առաջին օրենքը:

Մարմինը պահպանում է իր դադարի վիճակը,եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում կամ դրանց ազդեցությունները համակշռված են:

6. Մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը զրո է: Շարժվում է արդյոք մարմինը, թե դադարի վիճակում է:

Մարմինը դադարի վիճակում է։

7.Ինչն է մարմնի արագության փոփոխության պատճառը:

Ազդող ուժերի ոչ համակշռված լինելը։

8.Նյուտոնի երկրորդ օրենքը և բանաձևը:

Մարմնի արագացումն ուղիղ համեմատական է մարմնի վրա ազդող ուժին և հակադարձ համեմատական մարմնի զանգվածին:

F=ma և a=F/m

9. Ուժի չափման միավորը ՄՀ-ում:

Նյուտոն

10.Նյուտոնի երրորդ օրենքը և բանաձևը:

Երկու մարմիններ միմյանց հետ փոխազդում են մոդուլով հավասար և հակառակ ուղղված ուժերով:

F1=-F2

11.Որ մեծությունն է կոչվում մարմնի իմպուլս:

Իմպուլս կոչվում է այն մեծությունը, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և արագության արտադրյալի:

12.Գրել իմպուլսի բանաձևը:

P=m*v

13. Իմպուլսի պահպանման օրենքը:

Իմպուլսի պահպանման օրենք, հիմնական պահպանման օրենքներից մեկը, որի համաձայն փակ մեխանիկական համակարգի մեջ մտնող մասնիկների՝ շարժման քանակների երկրաչափական գումարը հաստատուն մեծություն Է։

14.Որ շարժումն է կոչվում ռեակտիվ շարժում:

Ռեակտիվեն անվանում այն շարժումը, երբ մարմնից անջատվում է նրա մի կտոր որոշակի արագությամբ, որի հետևանքով մնացած մասը ձեռք է բերում հակառակ ուղված արագություն։

15. Կարող է արդյոք ռեակտիվ ինքնաթիռը շարժվել անօդ տարածությունում:

Այո

16.Ինչ մեծություններից է կախված հրթիռի արագությունը:

Կախված է քաշից և իմպուլսի մեծությունից։

Լուծել խդիրները՝

ա) Որոշել ավտոբուսի զանգվածը, եթե արգելակելիս 6կՆ շփման ուժի ազդեցությամբ այն շարժվում է 2մ/վ ^2 արագացմամբ:

F=ma

m=F/a

6000ն/2=3000կգ

Պատ.՝ 3000կգ կամ 3տոննա

բ) Ինչ ուժով է մարդը գնդակը սեղմում ուղղահայաց պատին, եթե պատի հակազդեցության ուժը 5Ն է:

5 նյուտոն ուժով

գ) 0,1 կգ և 0,2 կգ զանգվածներով 2 պլաստիլինե գնդեր շարժվում են իրար ընդառաջ՝ համապատասխանաբար 4 մ/վ և 3 մ/վ արագություններով: Որքան է նրանց համատեղ շարժման արագությունը բախումից հետո:

0.1*4=0.4

0.2*3=0.6

0.6-0.4=0.2կգմ/վ