Ինքնաստուգում

Ինքնաստուգում

 1. Համաշխարհային տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի ամենաերիտասարդ ոլորտն է.
  1. արդյունաբերությունը 3) ծառայությունների ոլորտը
  1. գյուղատնտեսությունը.4)տեղեկատվական ոլորտը
 2. Զարգացման ագրարային փուլում գտնվող երկրներ են.

1) Մոզամբիկը և Բանգլադեշը 3) Ֆրանսիան և Իտալիան

2) Թուրքիան և Իրանը 4) Բրազիլիան և Արգենտինան

 • «Արտադրանքարդյունաբերության ճյուղ» զույգերից ընտրել սխալը.

1) տրիկոտաժ — թեթև արդյունաբերություն

2) պլաստմասսամեքենաշինություն 3) կաուչուկ — քիմիական արդյունաբերություն

4) պողպատ — մետաղաձուլություն

 • Ածխի արդյունահանմամբ առաջատար երկիրն է.
  1) Ֆրանսիան 3) Ճապոնիան
  2) Չինաստանը 4) Ավստրալիան
 • Էլեկտրաէներգիայի արտադրությամբ առաջատար երկիրն է.
  • 1) Չինաստանը 3) ԱՄՆ–ը
  • 2) Ճապոնիան 4) Գերմանիան
 • Համաշխարհային էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքում ամենամեծ բաժինն ունեն.
  1) ջէկերը 2) ջրէկերը 3) աէկերը 4) մէկերը
 • Ո՞ր պնդումն է սխալ.
  • 1) Զարգացած երկրների արդյունաբերության առաջատար ճյուղը վառելիքային արդյունաբերությունն է:
  • 2) Ներկայումս էլեկտրաէներգիայի արտադրության մեջ մեծանում է էներգիայի ոչ ավանդական աղբյուրների դերը:
  • 3) Աշխարհում առաջին աէկը կառուցվել է Ռուսաստանում:
  • 4) Աշխարհի խոշորագույն աէկը Ճապոնիայում է:
 • Ո՞ր պնդումն է ճիշտ.
  1) Նավթի համաշխարհային պաշարների մոտ 9/10–ը կենտրոնացված է զարգացած երկրներում:
  2) Էլեկտրաէներգիայի արտադրության կառուցվածքում ամենամեծ բաժինն
  ունեն ատոմային էլեկտրակայանները:
  3) Քիմիական արդյունաբերության գիտատար ճյուղերը տեղաբաշխված են
  զարգացող երկրներում:
  4) Էլեկտրաէներգիայի համաշխարհային արտադրության 4/5–ը բաժին է ընկնում
  զարգացած երկրներին:
 • Ավտոմոբիլային ընկերությունպետություն» սկզբունքով կազմված զույգերից ընտրել սխալը.
  • 1) «ՏՈՅՈՏԱ» — Ճապոնիա 3) «ՖՈՐԴ» — ԱՄՆ
  • 2) «ՊԵԺՈ» — Ֆրանսիա 4) «ՖԻԱՏ» — Իսպանիա
 • Բնութագրումով որոշել արդյունաբերության ճյուղըԱրդյունաբերության այս ճյուղն ունի լայն հումքային բազա. բնական հանքային հումք, արդյունաբերության այլ ճյուղերի թափոններ: Ո՞ր ճյուղն է.
  • 1) քիմիական արդյունաբերությունը 3) մեքենաշինությունը
  • 2) մետաղաձուլությունը  4) թեթև արդյունաբերությունը
 • «Արտադրանքարդյունաբերության ճյուղ» զույգերից ընտրել ճիշտը.
  • 1) հաստոց —մետաղաձուլություն
  • 2) պլաստմասսա — մեքենաշինություն
  • 3) տրիկոտաժթեթև արդյունաբերություն
  • 4) սինթետիկ մանրաթելթեթև արդյունաբերություն
 • «Բուսաբուծության ճյուղմշակաբույս» զույգերից ընտրել սխալը.
  1) հացահատիկայինբրինձ
  2) կերայինցորեն
  3) բանջարաբոստանային — կաղամբ
  4) տեխնիկական — շաքարի ճակնդեղ
 • Ո՞ր պնդումն է սխալ.
  1) Զարգացող երկրներին բնորոշ է ինտենսիվ գյուղատնտեսությունը:
  2) Բրնձի ցանքատարածությունները մեծ տարածում ունեն մուսսոնային կլիմա
  ունեցող շրջաններում:
  3) Զարգացած երկրների գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղը անասնապահությունն է:
  4) Խաղողագործության գծով մասնագիտացել են հատկապես Միջերկրական
  ծովի ավազանի երկրները:
 • Ընտրել «մշակաբույսմշակաբույսի հայրենիք» համապատասխանությունների ճիշտ շարքը.
  • 1․ թեյ ա. Հնդկաստան
  • 2․ շաքարեղեգ բ. Եթովպիա
  • 3․ եգիպտացորեն գ. Մեքսիկա
  • 4․ սուրճ դ. Չինաստան
   1) 1–դ, 2–ա, 3–գ, 4–բ
   2) 1–ա, 2–գ, 3–դ, 4–բ
   3) 1–գ, 2–բ, 3–դ, 4–ա
   4) 1–բ, 2–դ, 3–ա, 4–գ
 • Թելատու տեխնիկական մշակաբույսեր են.
  • 1) եգիպտացորենը և շաքարեղեգը 3) ծխախոտը և բամբակենին
  • 2) ջուտը և վուշը 4) բրինձը և արևածաղիկը
 • Ձիթատու տեխնիկական մշակաբույսեր են.
  1) բամբակենին և ցորենը 3) սոյան և արևածաղիկը
  2) կարտոֆիլը և ձիթապտուղը 4) եգիպտացորենը և բրինձը
 • Ընտրել «մշակաբույսբուսաբուծության ճյուղ» համապատասխանությունների ճիշտ շարքը.
  • ծխախոտ ա. հացահատիկային
  • գարի բ. տեխնիկական
  • վարունգ գ. այգեգործություն
  • խնձոր դ. բանջարաբոստանային
   1) 1–բ, 2–գ, 3–ա, 4–դ
   2) 1–ա, 2–գ, 3–դ, 4–բ
   3) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–դ
   4) 1–բ, 2–ա, 3–դ, 4–գ
 • «Մշակաբույսառաջատար երկիր» զույգերից ընտրել սխալը.
  1) սուրճԲրազիլիա
  2) թեյ — Հնդկաստան
  3) բրինձ — Արգենտինա
  4) եգիպտացորեն — ԱՄՆ