Իտալիա

  1. Նշել Իտալիայի աշխարհագրական դիրքի առավելություններն ու թերությունները:

Իտալիայի տնտեսաաշխարհագրական դիրքի կարևոր առանձնահատկությունը։ Միջերկրական ծովի կենտրոնական մասում գտնվելն է (1200 կմ ձգվածությամբ հյուսիսարևմուտքից դեպի հարավ-արևելք), որը դեռևս պատմական վաղ անցյալում խոշոր
նշանակություն է ունեցել նրա զարգացման համար։

  1. Նշել Իտալիայի բնական պայմանների առավելություններն ու թերությունները:

Նրա առավելությունները նրանում են, որ Իտալիան գտնվում է ծովում, ունի լավ հարևան պետություններ և լավ կլիմա։ Իտալիայում զարգացած է բուսաբուծությունը։ Թերությունները նրանք են, որ Իտալիայում անձրևները հազվադեպ են գալիս, որի պատճառով բնությունը փչանում է։

  1. Ի՞նչ դեր ունի Իտալիան ժամանակակից աշխարհում:

Ներկայումս Իտալիայի տնտեսությունը ութերորդն է աշխարհում, և դրանից օգտվում են նաև մյուս երկրները։ Իտալիան մեծ դեր ունի տարածաշրջանի տնտեսական, ռազմական, մշակութային մեջ: Իտալիայում զարգացած է սև մետաղը, թեթև արդյունաբերությունը, սննդի արդյունաբերությունը, քիմիական արդյունաբերությունը։

  1. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել Իտալիայի հարևան պետությունները, ափերը ողողող ջրային ավազանները, արդյունաբերական խոշոր կենտրոնները: