Լաբարատոր փորձ

15/03/2022

P=1.2ն

Fք=0.8ն

բարձրություն h=0.29մ

երկարություն L=0.8մ

A=P*h=0.29*1.2=0.348Ջ