Խնդիրների լուծում առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգերի օգնությամբ տնային և դասարանական

Առաջին ճանապարհը նշ.x

Երկրորդ ճանապարհը նշ.y

{x=y+7

{x+y=41

{x-y=7

{x+y=41

x-y+x+y=7+41

2x=48

X=24կմ

24=y+7

Y=17

x=24, y=17

1000 դր. տոմսերի քանակը նշ.x

1500 դր. տոմսերի քանակը նշ.y

{1000x+1500y=35000

{x+y=30|*-1000

{1000x+1500y=35000

{-1000x-1000y=-30000

1000x+1500y-1000x-1000y=35000-30000

500y=5000

Y=5000/500=10

Y=10

x+10=30

x=20 տոմս, y=10 տոմս

Լուծում չունի

Առաջին թիվը նշ.x

Երկրորդ թիվը նշ.y

{x+y=31

{x-y=5

x+y+x-y=31+5

2x=36

X=18

18-y=5

y=13

x=18, y=13

Փոքր կողմը նշ.x

Մեծ կողմը նշ.y

{x+y=52

{y-x=4

x+y+y-x=56

2y=56

y=28

28-x=4

x=24, y=28

1 բազկաթոռը նշ.y

1 սեղանը նշ.x

{4y+2x=62000

{2y+3x=17000|*-2

{4y+2x=62000

{-4y-6x=-34000

4y+2x-4y-6x=28000

x=7000

4y+14000=62000

4y=62000-14000

y=12000

x=7000, y=12000