Խնդիրների լուծում առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգերի օգնությամբ դասարանական և տնային

Առաջին թիվը նշ.x

Երկրորդ թիվը նշ.y

{x+y=10

{x-y=4

{x+y+x-y=10+4

{2x=14

X=7

7+y=10

Y=3

x=7, y=3

Առաջին թիվը նշ.x

Երկրորդ թիվը նշ.y

{x=2y

{2x+4y=44

{x=2y

{4y+4y=44

{8y=44

Y=5.5

X=11

(11, 5.5)

Առաջին թիվը նշ. x

Երկրորդ թիվը նշ. y

{x=3y

{2x+x=42

{3x=42

{42/3=14

X=14

3y=14

Y=14/3=4 2/3

x=14, y=4 2/3

Առաջին թիվը նշ.x

Երկրորդ թիվը նշ.y

{2x-y=1

{2y-x=7|*2

2x-y+4y-2x=14+1

3y=15

y=5

2x-5=1

x=3, y=5

Առաջին թիվը նշ.x

Երկրորդ թիվը նշ.y

{x+6=y

{x+y=40|*-1

{x+6=y

{-x-y=-40

x-x-y-y=-40-6

-2y=-46

Y=23

x+6=23

x=23-6

x=17, y=23

Առաջին թիվը նշ.x

Երկրորդ թիվը նշ.y

{y-15=x

{x+y=23

{y-x=15

{x+y=23

y-x+x+y=23+15

2y=38

Y=19

19-15=x

X=4, Y=19

Գյուղամիջյան ճանապարհը նշ.x

Մայրուղու ճանապարհը նշ.y

{x-5=y

{x+y=61

{x-y=5

{x+y=61

x-y+x+y=61+5

2x=66

X=33

33-5=y

Y=28

X=33, y=28

Ասֆալտապատ ճանապարհը նշ.x

Հողածածկ ճանապարհը նշ.y

{y-18=x

{x+y=66

{y-x=18

{x+y=66

y-x+x+y=66+18

2y=84

Y=42

42-18=x

X=24, Y=42