Կարդալ բայը չի սիրում հրամայական

  • Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը, բացատրի՛ր: 
  • Դուրս բեր կարևոր մտքերը,  մեկնաբանիր: 
  • Որքան  հաճախ  է  առաջանում  «երբ  կարդալ»  հարցադրումը,  նշանակում  է՝  այդքան  չկա  նաև  կարդալու  ցանկություն:  Եթե  մտածենք,  կտենենք,  որ  կարդալու  ժամանակ  ոչ  ոք  երբեք  չունի.  չունեն  փոքրերը,  պատանիները,  մեծերը:  Կյանքը  կարդալու  համար  անվերջանալի  խոչընդոտ  է:
  • Կարդալու ժամանակ միշտ կա և մարդիկ ասում են, որ ժամանակ չկա, քանի որ մարդիկ չեն ուզում կարդան։
  • Ի՞նչ եզրակացության եկար ստեղծագործությունը կարդալիս: 

Հասկացա, որ նույնիսկ ես երբ ինչ որ բան չեմ ուզում ասում եմ, որ ժամանակ չունեմ

  • Բացատրի՛ր վենագիրը: 

Պետք չի ասել, որ ժամանակ չկա, ժամանակ միշտ կա։ Եթե մարդ կարդալ չի ուզում թող ասի չեմ ուզում։