Կենտրոնային և ներգծյալ անկյուններ

Ա)

Բ)

Գ)

Դ)

AO=BO=AB(հավասարասրուն է), <AOB=60=>եռ.ABO(հավասարակողմ է)=>AO=OB=AB=16սմ

Բ)

AB(տրամագիծ է), AO=OB=16 => AB=2*16=32սմ

∆ABO=∆COD(հավասարասրուն են)=><AOB=<COD=UCD=UAB=>U

<COD=UAB=180=>UCD=180-57-63=60=>եռ.COD(հավասարակողմ է)=>CO=CD=OD=12սմ