Կիլիկիա

Նկարագրել Կիլիկիայի աշխարհագրական դիրքը , բնակլիմայական պայմանների առավելությունները:

Կիլիկիայի աշխարհագրական դիրքը շատ լավն էր, որովհետև Կիլիկիան ընկնում էր սարերի հետևում և թշնամիներին ավելի դժվար կլիներ հարձակվել Կիլիկիայի վրա, իսկ եթե ստացվում էր հարձակվել մարդիկ թշնամուն չեն թողնում դուրս գա Կիլիկիայից։

Cilician_Armenia-hy.svg.png

Բնութագրել 11-րդ դարի վերջին Կիլիկիայի բնակչության էթնիկ կազմը, քաղաքական իրադրությունը:

Փիլատոսի մահից հետո Գող Վասիլը տիրացավ նաև Մարաշին։ Նա այնպիսի հռչակ էր ձեռք բերել, որ 12 դարի սկզբերում նրա տիրույթներում կաստատվեցին հայոց կաթողիկոսները։

Ներկայացնել Ռուբինյան իշխանության կազմավորման , ընթացքը, արդյունքները:

Ռուբեն իշխանը կարողացավ ստեղծել մի իշխանություն, որը ընթացավ կայուն վերևի ուղիով։

Բնութագրել Ռուբինյան իշխաններ Թորոս Առաջինի, Լևոն Առաջինի, Թորոս Երկրորդի, Մլեհի քաղաքականությունը: