Կրկնակի բեղմնավորում

Այս ամենից հետո երբ փոշեհատիկը կպնում է վարսանդի սպիին փոշեհատիկը ծլում է։ Վեգետատիվ բջիջը առաջացնում է փոշեխողովակ, իսկ գեներատիվ բջիջը դրա մեջ կիսվում է միտոզի եղանակով։ Սպերմիումներից մեկը միանում է ձվաբջջին և սկսում է բեղմնավորում, իսկ երկրորդը կպնում է մեջտեղի մասին։