Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը : Գումարի քառակուսին

(m+n)2=m2+2mn+n2

(2+x)2=4+4x+x2

(y+4)2=y2+8y+16

(1+p)2=1+2p+p2

(a2+b)2=a4+2a2b+b2

(x+y3)2=x2+2xy3+y6

(m2+n2)2=m4+2m2n2+n4

(p3+q5)2=p6+2p3q5+q10

(ab+c)2=a2b2+2abc+c2

(x+yx)2=x2+2x2y+y2x2

(1/2 + a)2=1/4+a+a2

(1/2a+2/3b)2=1/4a2+2/3ab+4/9b2

(m+0,2)2=(m+0,2)(m+0,2)=m2+0.4m+0.04

412=(40+1)2=1600+80+1=1681

2012=(200+1)2=40000+400+1=40401