Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառումը

(1+x)(1-x)(1+x2)=(1-x2)(1+x2)=1-x4

(m+n)(n-m)(m2+n2)=(m2-n2)(m2+n2)=m4-n4

(5-a)(3-a)-(a-4)2=(15-8a+a2)-(a2-8a+16)=15-8a+a2-a2+8a-16=-1

(x+3)2+3(x-2)2=(x2+6x+9)+3(x2-4x+4)=x2+6x+9+3x2-12x+12=4x2-6x+21

3(2-m)2+2(2-m)2=3(4-4m+m2)+2(4-4m+m2)=12-12m+3m2+8-8m+2m2=20-20m+5m2

5(2p-3)2+2(5-2p)2=5(4p2-10p+9)+2(25-14p+4p2)=20p2-50p+45+50-28p+8p2=28p2-78p+95

4(3-5a)2-5(a-3)(2a-3)=4(9-16a+25a2)-5(a-3)(2a-3)=36-64a+100a2-5(2a2-3a-6a+9)=36-64a+100a2-10a2+15a+30a-45=36-64a+100a2-10a2+15a+30a-45=-9-19a+90a2

a3+b3+3ab(a+b)=(a+b)3

a3+b3+3ab(a+b)=a3+b3+3a2b+3ab2=a3+3a2b+3ab2+b3

(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3